דברי עידוד שגתנ בשנות ‭,20-n‬ פרו0י שמואל קל"ו עם חופעת חיבוריו חראשוגים של וילנאי