יחודיס ברובע המוסלמי בראשית חמאה. משמאל, ישיבת "חיי עולם"