הרקע להתיישבות היהודית ברובע המוסלמי 1936-1835

רמי יזרעאל ההתיישבות היהודית ברובע המוסלמי מהווה תופעה יוצאת דופן בעיר העתיקה , שבה העדיפו מרבית בני העדות והדתות השונות להתרכז ברבעים משלהם . היהודים שהתיישבו מראשית המאה 15-ה ברובע היהודי לא חרגו תחילה מגבולותיו המצומצמים . ברם , במאה 19-ה חלו שינויים דרמטיים בירושלים שעודדו את התיישבות היהודים מחוץ לתחום הרובע הישן . שתי סיבות עיקריות הביאו לתהליך זה שינויים פוליטיים ותמורות דמוגרפיות . ניצני ההתיישבות היהודית ברובע המוסלמי החלו כבר בשנת , 1835 בעת שעשרות משפחות אשכנזיות התיישבו בכמה חצרות ב"באב אל חוטה" ( מצפון להר הבית . ( לא מקרה הוא שראשית ההתיישבות היהודית החלה דווקא בתקופה זו : השלטון המצרי המתון העניק ליהודים שוויון זכויות , ורבים עלו להתיישב בירושלים - הן מחו"ל וחן מהארץ ובעיקר מצפת , שבה נפגעו היהודים בפורענויות . 1834-38 ואולם , התיישבות זו היתה קצרת ימים ונסתיימה כנראה כבר , 1838 / 9-ב וזאת עקב חוסר הבטחון באזור ומגיפת החולירע שפגעה קשה בישוב היהודי . בעקבות המגיפה התפנו דירות רבות ברובע היהודי , שאליו עקרו תושבי באב אל חוטה . שינויים פוליטיים ודמוגרפיים נוספים נתחוללו ב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל