בית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון

גדעון הרמל הר ציון מהווה את שדה הקבורה הנוצרי החשוב ביותר בירושלים . מצויים בו שני בתי קברות קתוליים , בית קברות יווני-אורתודוכסי , בית קברות ארמני , והידוע שבהם - בית הקברות הפרוטסטנטי , בחלקו הדרומי-מערבי , אשר ישמש נושא לדיוננו . בית הקברות חוקם 1848-ב באזור שחיה , ככל הידוע , שטח חקלאי שעובד בידי מתיישבים גרמנים . במקום אף היו שני בתים שהיו שייכים להם . עם הכשרת השטח ליעודו , פונו ממנו שפכים ועפר , שהגיעו לגובה רב . הנקברים הראשונים בבית הקברות הנזכר היו פרוטסטנטים , שהועברו מבית הקברות באזור ממילא ונטמנו בחלקו הצפוני-מזרחי . חלק זה הפך במשך הזמן לחלקת "האישים רמי היחס" וקבורים בו גלריה מרשימה של דמויות , שהטביעו את חותמן על ירושלים ( וארץ-ישראל ) במאה . 19-ה בהמשך חולק בית הקברות לחלקות , הנמצאות משני צידיו של שביל מרכזי , המוביל משער הכניסה לכיוון דרום-מזרח . הקברים נכרו באופן כרונולוגי מצפון-מערב לדרום-מזרח . מכיוון שבית הקברות שימש את כלל הפרוטסטנטים בירושלים , נרשמו המצבות בשפת המקור אנגלית , גרמנית , ערבית ואף בעברית - למומרים שונים . הצורך בהקמת בית קברות פרוטסטנטי בירושלי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל