דגם ירושלים משנת 1872

רמי יזרעאל דגם ירושלים מעשה ידי אילש , הנמצא כיוס במצודה , חינו מוצג יחיד במינו , המתאר בדייקנות ובמהימנות את העיר העתיקה וסביבותיה , כפי שנראו בשנת . 1872 קיימים אמנם איורים ותצלומים רבים של ירושלים מהמאה , 19-ח אולם אין בהם כדי להשתוות לדגם , שבו נראית העיר לחלקיה בצורה תלת ממדית ובאופן חי ומוחשי , תוך התייחסות ברורה של בנייניה - האחד למשנהו . כאשר הוכן הדגם , היתה ירושלים מצויה בעיצומה של תנופת פיתוח , שהחלה בימי השלטון המצרי בשנות 30-ה של המאה 19-ה ועמה בא הקץ לקפאון ששרר בעיר מאז מחצית המאה . 16-ה בלחץ המעצמות ניתנו זכויות רבות למיעוטים הנוצרים והיהודים . בין היתר נתאפשר לחם לרכוש נכסים ואדמות ולהקים מוסדות ציבור . תחילה בתוך החומות - ומשנות 50-ה גס מחוצה להן . היציאה מחוץ לחומות חיתה אף מחויבת המציאות בעקבות גידול אוכלוסיית העיר : בשנת 1800 היו בירושלים 9 , 000-כ תושבים לערך , ובשנת 1870 נמנו בה 22 , 000 נפש . מרשימה במיוחד היתה התפתחות הקהילה היהודית , שגדלה פי חמישה 2 , 200-מ 1800-ב 11 , 000-ל נפש 1870-ב ומאז היוותה רוב באוכלוסיית ירושלים . החל משנות 60-ח הוחל בהקמת השכונות ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל