מגדל הגפרית מימין: חתך. משמאל: תכנית החדר במפלס העליון ובמפלס התחתון