המגדל מול ניה"ס רשידיה (מסי 1 בתכנית‭,(‬ מחמגדלי0 חיפיס בווומה. משמאל: חתך חחדר העליון ותכנית המגדל