חומות ירושלים ומגדליה במפת בראוו וחוגנברג ‭1580-מ‬