המגדלים שבחומות ירושלים

נחום מלצר בספרות העשירה שנכתבה על ירושליס העתיקה , אין כמעט התייחסות למגדלים המשולבים בחומה , אף שהם מהווים בה את אחד האלמנטים הבולטים ביותר , ומעניקים לה את אופייה המיוחד . לעומתם נסקרו השערים פעמים רבות , ולא נתייחס אליהם כאן , אף שמבחינה טיפולוגית גס חם מהווים מגדלים ( שבהם הותקנו פתחים בחלקם התחתון . ( לשערים קווי אופי משותפים למגדלי החומה האחרים , אך על-פי-רוב הם עשירים יותר באלמנטים הגנתיים ועיטוריים . בחומה משולבים 34-כ מגדלים לפי הפרוט כדלקמן ( כולל מגדלי השערים : ( משער יפו לשער האשפות 10 - מגדלים ; משער האשפות לשער הרחמים - מגדל אחד ; משער הרחמים למגדל החסידות 5 - מגדלים ; מהפינה הצפונית-מזרחית ועד לשער שכם 5 - מגדלים ; משער שכם ועד לפינה הצפונית-מערבית 5 - מגדלים ; משם ועד לשער יפו 5 - מגדלים . בנוסף למגדלים קיימות בחומה "תפניות" או מעין "חצאי , "מגדלים אך אלו אינם קוטעים את רצף החומה וכיוונה כמו המגדלים . רוב המגדלים אינם אלא בליטות מלבניות פשוטות . חזיתם רחבה לעומת הצלע הבולטת מהחומה , ומצויים בה חרכי ירי ולעתים כתובות ועיטורים ( בעיקר בין שער הפרחים למגדל החסידות . ( רוב ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל