מקרא ‭.1‬ אולם רוז־רכח. ‭.2‬ תחילת מסלול הסיור. ‭.3‬ בריכת חסטרותיון. ‭.?‬ חקצר! חצפוני של בריכת חסטרותיון. ‭.5‬ מוזיאון. ‭.6‬ הרחבת חצפונית-מורחית של בריכת חסטרותיון והתעלה. ‭.7‬ הגלריה הצפונית. ‭.8‬ תצוגת דגמים של האתר. ‭.9‬ הצגה אור-קולית. ‭.10‬ חליתוסטרוטוס. ‭.11‬ חקצח חצפוני-מורחי של חליתוסטרוטוס. ‭.12‬ הגלריה המזרחית. 12א. קאפלת התפילה. ‭.13‬ מדרגות יציאה. ‭.1?‬ קשת אקח חומו. ‭.15‬ תצפית הקשת. ‭.16‬ בסיליקת אקח חומו.