התעלה (התייחסותה לסטיותיין (לרחבת הר הבית מצפין (מבט מזרחה) ‭.1‬ מנתרת משרד הדתות. ‭.2‬ סטרותיון. ‭.3‬ ליטוסטרוטוס. A מנזר אחיות ציון. ‭.5‬ דרך חיסורים. ‭.6‬ אנטוניח. ‭.7‬ חומת המערבית של הר חבית