מפה ג ‭.13‬ הכותל המערבי ‭.16‬ המעבר התח-קרקעי ‭.17‬ מקום חיתוכה של אמת המים החשמונאית ‭.18‬ אמת המים החשמונאית ‭.19‬ מקום האומנות חחרודיאניות שגילח קונדר ‭.20‬ סכר ‭.21‬ הפינה חצפונית-מערבית של הר חבית ‭.22‬ משטח הסלע עליו ניצבה חאנטוניה ‭.23‬ בריכת סטרותיון ‭.24‬ קיר הבנוי לרוחב בריכת סטרותיון ‭.25‬ חפיר חאנטוניה