מפה ב' ‭.3‬ המסלול הקצר אל קשת וילסון ‭.4‬ קשת וילסון ‭.5‬ המסלול הארוך אל קשת וילסון ‭.6‬ "מעבר הסתרים" ‭.7‬ מערכת קשתות הגשר מימי הביניים ‭.8‬ מקום הכניסה למנהרה חפורה על-יד משרד הדתות ‭.9‬ אולם בעל מתאר דמוי צלב ‭.10‬ מקום האבן הגדולה באבני הכותל המערבי ‭.12‬ מנהרת משרד הדתות

. 3 המסלול הקצר אל קשת וילסון . 4 קשת וילסון . 5 המסלול הארוך אל קשת וילסון . 6 "מעבר הסתרים" . 7 מערכת קשתות הגשר מימי הביניים . 8 מקום הכניסה למנהרה חפורה על-יד משרד הדתות . 9 אולם בעל מתאר דמוי צלב . 10 מקום האבן הגדולה באבני הכותל המערבי . 12 מנהרת משרד הדתות  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל