למטח: בית חמידות (ח"פרוור ‭("ההרודיאני‬ מחמכלוליס המפוארים מימי בית שני, שנתגלו ברובע חיחודי (שחזורים: ליין ריטמאייר)