תחומי ירושלים לתקופותיה

בעריכת גבריאל ברקאי חקירתה של ירושלים בעשרים השנים האחרונות , הביאה לשידוד מערכות , בכל הנוגע להבנת העיר ועברה . החפירות הנרחבות תרמו רבות לשינוי תפיסות בנוגע לתחומי העיר לתקופותיה . ננסה בדפים הבאים לשרטט את תחומי העיר ואתריה , בהסתמך על התגליות והממצאים החדשים . מפה מסי : 1 ראשיתה של ירושלים : התקופות הקדם ישראליות 1000-3100 ) לפסה"נ ) החפירות של השנים האחרונות לא שינו הרבה באשר להכרת תחומי העיר בתקופה שלפני הכיבוש הישראלי . העיר נצטמצמה בגבעה או בתל הקדום של "עיר , "דוד היא הגבעה הדרומית-מזרחית . מחפירותיה של הגב' קתלין קניון עולה , כי העיר כללה גם את מדרונותיה , וביצורי העיר נבנו בנקודה נמוכה יחסית על המדרון . ראשיתה של ירושלים היתה באלף הרביעי לפסה '' נ בתקופה הכלקוליתית , בעת שנוסד ישוב קבע באזור המעיין . עיר של ממש התפתחה במקום למן האלף השלישי לפסה"נ , בתקופת הברונזה הקדומה . הביצור הקדום ביותר הוא מן המאה 18-ה לפסה"נ , בתקופת הברונזה התיכונה , שאז העיר גם נזכרת לראשונה בתעודות היסטוריות . ממצאים מתקופות אלה וכן מהשלב הכנעני-יבוסי שקדם לכיבוש דוד ( תקופת הברונזה המאוחרת , המאות ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל