חלוקח סכמטית של חעיר תמזרח-תיכונית המסורתית (לפי רות קרק, "מחקרים נניאתרפיח" י)