"כותב בקשות" למוסדות ולרשויות, בצילום משנות ‭.30-ח‬ מרבית חאוכלוסיח (כולל חלק מהפקידות) לא ידעה קרוא וכתוב