המנהרה המקשרת בין רחי הגיא לכותל, שנפרצה לפני שנים אחדות