שיקום העיר העתיקה

עם איחוד ירושלים , 1967-ב היה מצב תשתית העיר העתיקה בכי רע ומרבית השרותים לא תפקדו . אספקת המים היתח רעועה והגיעה רק 40 ° / 0-ל מהבתים , בעוד ששאר התושבים השתמשו במי בורות , או שנסתייעו במחלקי מים . רשת החשמל לקתה בחסר ולא הגיעה לכל הבתים . מערכת הטלפונים היתה דלה ובלתי יעילה . ריצוף הרחובות היה רעוע , ומרבית הסמטאות לא היו מרוצפות כלל . מי הגשמים והביוב התנקזו דרך אותה מערכת מהתקופה התורכית , שהיתה מיושנת ולא פעלה כראוי . לאחר מלחמת ששת הימים קיבלה על עצמה העיריה את הטיפול בעיר העתיקה . העיר חוברה לרשת חמים והטלפונים של העיר המערבית , אך התשתית הרעועה הקשתה על התפקוד התקין של השרותים . בשנים 1976-1967 חלה החמרה במצב : רבים מבתי העיר העתיקה החלו להסדק והביוב עלה על גדותיו , דווקא בשל עליית רמת החיים : הכנסת מים זורמים לבתים והעליה במספר התיירים הביאה לעומס גובר והולך על מערכת הביוב התורכית , שקרסה . המים שלא היה לחם מוצא חלחלו מתחת לבתים , הרסו את היסודות או שפרצו לרחוב . בשנת 1976 הועבר הטיפול מהעיריה לידי החברה לפיתוח מזרח ירושלים , שניגשה לעבודתה תוך קבלת מספר החלטות : א . איך כל אפ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל