למעלח: ראשיתו! של תעיר חוודשח; משכנות שאננים ‭.1865-נ‬