הקמת העיר החדשה והדלדלות העיר העתיקה

להקמת העיר החדשה היתה השפעה מרחיקת לכת על העיר העתיקה . אותם מתי מעט , שיצאו להתגורר אל מחוץ לחומות בשנות 50-ה 60-וה של המאה , 19-ה הניחו את היסוד לעיר החדשה , שגדלה במהירות . בשלהי השלטון העות'מאני היה כבר מספר תושביה זהה לאלו של העיר העתיקה 35 ) אלף . ( כיום שטח העיר העתיקה הינו כאחוז אחד משטח העיר , בעוד שמספר תושביה כשישה אחוז מסך תושבי ירושלים . אחת התוצאות של הקמת העיר החדשה היתה הדלדלות העיר העתיקה . בעלי האמצעים , בעיקר בקרב הערבים והיהודים , החלו נוטשים את העיר העתיקה והתיישבו בעיר החדשה . הרובע המוסלמי והרובע היהודי תדלדלו בהדרגה מהשכבות האמידות . אך בעוד שהרובע המוסלמי יושב על-ידי אוכלוסיה חסרת אמצעים - בעיקר מחברון - ומספר תושביו אף עלה , נדלדל הרובע היהודי , ונותרה בו בעיקר אוכלוסיה קשישה . נטישת האוכלוסיה גרמה לדלדול מוסדותיו . מתוך 14 מוסדות שהיו בו עד לראשית המאה , עקרו מחציתם לצמיתות לעיר החדשה , ובמשך כל תקופת המנדט לא הוקם בו שום מוסד חדש . דלדול הארגונים והמוסדות בעיר העתיקה איפיין לא רק את הרובע היהודי , אלא גם את הרבעים הנוצרי והמוסלמי . כבר בשלהי התקופה העות'מאני...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל