הזיקה אל העיר שמחוץ לחומות

קיימת זיקה בין העיר העתיקה שבתוך החומות לשטחים שמחוץ לחומות , המהווים לא אחת מעין המשך להם . האזורים שבצפון העיר ובדרומה מהווים מבחינות רבות המשך אינטגרלי לעיר העתיקה . לא כך הדבר ממזרח וממערב , שם מנותקת ירושלים מסביבתה על-ידי גאיות עמוקים . מצפון , לעומת זאת , קיים רצף טופוגרפי , המאפשר גישה נוחה לעיר . משום כך , במרבית תולדותיה הובקעו חומות העיר מצפון . כיום מבותק רצף זה על-ידי חפיר עמוק העובר לרגלי החומה , שנחצב אולי בתקופה הצלבנית . מלבד זאת האזור שמצפון לעיר העתיקה לא מילא תפקיד חשוב בקורות העיר . שטחי האדמה המישוריים והנרחבים שבו , נוצלו אך מעט בתקופות הקדומות , בשל מקורות המים המצומצמים , ורק בשלהי ימי בית שני הוא נכלל לזמן קצר בתחומי העיר שבתוך החומות . האתרים ההיסטוריים שבשטחו מעטים יחסית , וכוללים בעיקר קברים ושרידי כנסיות אחדות . תמורה מרחיקת לכת התחוללה באזור החל מהרבע השלישי של המאה , 19-ה בעת שהוא יושב על-ידי משפחות מוסלמיות אמידות , שיצאו את חומות העיר העתיקה ובנו כאן הווילות מפוארות מוקפות בחצרות ובוסתנים . מאוחר יותר נוסדו באזור גם מוסדות נוצריים חשובים כמו המושבה האמ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל