המא ‭vav °‬ מדיי° לש1ק ייייי"י* >לפי ביי‭0«‬ ‭.1‬ כניסה. ‭.2‬ מלתחת. ‭.3‬ חדר חקרים. ‭.*‬ חדר החמים. ‭.5‬ חדר רואדים. ‭.6‬ חדר חדוודיס.