האתיים העיקריים בעיי העתיקה במפה ‭1»70-מ‬ (לחשעמת חאתריס שנחשפו ברובע וליד ‭:'חכות‬ הדרומי, X מפות תקופת מ5כי יחודח, בית שני והתקופה הערבית)