הרחובות העיקריים בעיי העתיקה מימין: רחובות עקריים לחולכי רגל. משמאל: רחובות המיועדים לתנועת כלי רכב ?