מפת השויקיס 1רחובית הנוסחו נעיר העתיקה השווקים החשובים מרוכזים ברחובות ‭.-המרכזיים‬ רת' דוד, רח' חיאן א-זית, דרן חיסורים ודחי חגיא וכן באזור חמוריסטאן