למטח: חחומח במורח, מדרוס לשער האריות, שבח משולבות אבנים קדומות