קט<גיט מ»וחד»ט בחימה למעלה: חחומח מצפון חבנויח על סלע גבוח