החומות

חומות ירושלים מהוות את האלמנט הדומיננטי ביותר בעיר העתיקה . הן קבעו את תחומי העיר והטביעו עליה את חותמן , בהעניקו לה את אופייה המיוחד . החומות מהוות נכס היסטורי ואסתטי ומעין סמל לירושלים העתיקה . עם זאת אין החומות תוחמות בהכרח את העיר ההיסטורית הקדומה , ואף לא את תחומי העיר המקודשת . די אם נזכיר שהחלק הקדום ביותר ( עיר דוד והעופל ) נותר מחוץ לחומות והוא הדין בהר ציון המקודש לבני שלוש הדתות . אף-על-פי-כן מקובל על הכל , כי העיר שבתוך החומות היא שמהווה את עיקרה של ירושלים , על כל המשתמע מכך מבחינה היסטורית ודתית , והזיקה הרגשית למקום . תחומי העיר העתיקה נתייצבו במקום הנוכחי , שהוא נוח יחסית לבנייה ולישוב מבחינת מיקומו ומבנהו הטופוגרפי . הוא יוצר רצף אורבני , תוך ויתור מכוון על החלק הדרומי הצונח בתלילות לקדרון . תוואי החומות הנוכחי הוא למעשה ביטוי לאותן תקופות , שבהן ירושלים כבר ירדה מגדולתה כמטרופולין ולא שימשה עוד כמושב מלך ועיר מלוכה כבימי בית שני , בעת שהעיר התפשטה צפונה , ואף לא עיר שוקקת המון עם כמו בתקופה הביזאנטית , בעת שהיא התרחבה דרומה . מהתקופה הצלבנית ( וקרוב לוודאי עוד קודם לכ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל