הר ציון

הר ציון מהווה חלק בלתי נפרד מהעיר העתיקה , אף שמזה 900-כ שנים הוא נמצא מחוץ לחומותיה . ההר , המשתרע בחלק הדרומי של "הגבעה , "המערבית כולל גס את הרובע הארמני וחלק מהרובע היהודי והמצודה . הר ציון מופרד כיום מהעיר העתיקה עלידי חומה , שראשיתה כנראה כבר במאה . 11-ה לעומת הרצף הגיאוגרפי בכיוון צפון , מאופיין ההר במדרונות חריפים לכיוון דרום , מזרח ומערב , הצונחים בתלילות לגיא בן הינום ולקדרון . כאשר ירושלים השתרעה גם באזור העופל , נכלל הר ציון בתחומי העיר . כך היה הדבר בסוף ימי בית ראשון , בתקופה החשמונאית , בימי בית שני ובתקופה הביזאנטית . בתקופות אלו לא היה הר ציון ישות עצמאית ולא היה לו שם משלו , אלא הוא היווה חלק מהגבעה המערבית . בסוף ימי בית ראשון הוא נקרא כנראה . "המשנה" בסוף ימי בית שני היה הר ציון חלק מהעיר העליונה , ואילו בתקופה הביזאנטית נקראה כל הגבעה המערבית בשם . "ציון" בניגוד לימי בית ראשון ושני , לגביהם אין בידינו ידיעות ברורות על ההר ואתריו , מילא הר ציון בתקופה הביזאנטית תפקיד בולט והונצחו בו אירועים חשובים במסורת הנוצרית . ביניהם מקום הסעודה האחרונה ( חסנאקולום , ( "מערת , "...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל