חלוקת העיר לרבעים ותתירבעיס לפי הופקינס) ‭.1‬ באב אל וווטח ‭.2‬ אזור ברשות נוצרים ‭.3‬ אזור מיושב בנוצרים קאתולים •‭.4‬ אזור מיושב ביוונים אורתודוכסים ‭.5‬ אזור שאוכלוסיתו מעורבת (מוסלמים ונוצרים) ‭.6‬ תת רובע הסורים ‭,7‬ בתים יהודיים ברובע חארמני ‭.8‬ אזור רחי השלשלת ‭.9‬ רובע חמוגרבים לשעבר