למעלר‭:!‬ חעיר חעתיקח במבט מהר חויתים, בצילום משנות ‭20-ח‬