העיר העתיקה כיום

אלי שילר מאמר זה מבקש להתחקות אחר העיר העתיקה כיום על מכלול מרכיביה הפיסיים . אלפי ספרים ומאמרים נכתבו על ירושלים . ברם , רובם עסקו במקומות הקדושים , או בתולדות העיר ואתריה . לעיר העתיקה בהווה הוקדשה תשומת לב מועטה בלבד , שכן ירושלים הגשמית עניינה אך מעט את עולי הרגל בימים עברו . ההתעוררות הרבה בחקר ירושלים מאז , 1967 פסחה גם היא על העיר העתיקה , והתמקדה בעיקר בהיבטים הארכיאולוגיים וההיסטוריים או בקורות העיר במאה . 19-ה העיר העתיקה - הגדרת המושג העיר העתיקה שבתחום דיוננו כוללת את "ירושלים שבתוך . "החומות המונח " עיר עתיקה" הוא מאוחר יחסית וראשיתו רק בזמן החדש . הוא נועד להגדיר באופן ברור חלק זה של ירושלים , בניגוד ל"עיר , "החדשה שהתפתחה מחוץ לחו- מות החל מאמצע המאה . 19-ה למותר כמעט לציין , ש"העיר העתיקה" איננה עתיקה כל כך , ורובה המכריע אינו קודם לתקופה התורכית . העיר המוקפת חומות , הנראית כאלמנט קדום , סייעה ודאי להקלטותו של המושג "עיר , "עתיקה והדבר גם מתיישב יפה עם תדמיתה של ירושלים כעיר מקודשת בת אלפי שנים . גורמי יסוד בעיצוב אופייה של העיר העתיקה ארבעה גורמי יסוד עיצבו את דמותה ש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל