ירושלים העיר העתיקה

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל שנת עשירית / חוברת 58-57 ינואר / 1988 טבת תשמ"ח הוצאת ספרים אריאל , ירושלים עיצוב והפקה : הוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . 1988 © כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל