נוצרים במרחצאות המרפא באזור הכנרת

אמתי דבורז'צקי מבוא באחד האזורים היותר מקודשים במסורת הנוצרית , משך אליו אזור הכנרת מבקרים ועולי רגל נוצרים רבים , כמו גם מלומדים וסופרים שהרבו לתארה . במסגרת זו לא נפקד מקומם של מרחצאות המרפא , ואף הוקדשה התייחסות נרחבת לשני אתרי המרפא המרכזיים באזור ; המרחצאות בטבריה ובחמת גדר , ששיגשגו בתקופה הביזאנטית , חשיבות מיוחדת נודעת למרחצאות המפוארים בחמת גדר בתקופה זו , ונמצאו בהם שרידים רבים ובהם כתובות , סמלים ומתקנים המעידים על השימוש הנרחב שנעשה בהם בידי מבקרים ומתרפאים נוצרים , מיוחדת היא הכתובת של הקיסרית אודוקיה , שנמצא בחמת גדר , שהיא מהכתובות הנוצריות החשובות ביותר שנמצאו בארץ מהתקופה הביזאנטית . תמונה מאלפת עולה גם מכתבי אבות הכנסיה ועולי רגל נוצריים , והם מסייעים להבנת התפתחותם , חשיבותם הדתית , סגולותיהם הרפואיים של המרחצאות ומקומם בחיי הכלכלה , החברה והרוח . חמי טבריה פריחתם ופרסומם של חמי טבריה מתוארים באמרי שפר בכל הדורות . קרבתם לטבריה היתה , ללא ספק , אחת הסיבות , שהניעה את הורדוס אנטיפס להקים בה את בירתו . המרחצאות הביאו לעיר ברכה רבה , ותרבות חדשה , תרבות המרחץ , שהשפיעה ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל