טבחה וסביבתה בצילום משנות השלושים: נראים בנייני האכסניה והחווה (מימין) והכנסיה (משמאל)