כנסיית הלחם והדגים; המבנה הארעי שהוקם לאחר חשיפת הפסיפס. עילום משנות השלושים