אל הירח במצבה פולחנית מתקופת הברזל שנחשפה בבית ציידא באזור השער. המצבה, העשויה בזלת בתבליט גבוה, מתארת אל בעל ראש פר וקרניים גדולות החגור בפגיון