פרישת רשת המרפסת (אמבטן צף) בידי דייגי קיבוץ גינוסר, 1955