איור של רשת אמבטן בעלת שלושה ‭."קירות"‬ משמאל: רשת אמבטן בפעולה (שחזור)