שרידי בריכה לאיחסון דגים בחוף כורסי (בעבר היתה ביבשה)