שלט מעוצב מאבן מקומית, שהוצב בתל הדר עם חנוכת האתר. בשלט מופיעים מוטיבים הקשורים לנס הדיג השני (מרקי ח, א-יא)