תבנית הכנסיה בכורסי ו. אגן טבילה ‭.2‬ כתובת ‭.3‬ מקום בו נחשפה תיבה עם שרידי קדושים ‭.4‬ הירידה לקריפטה ‭.5‬ בור מים