כורסי

ויהי בבאו אל עבר הים אל ארץ הגדרים ויפגשוהו שני אנשים אחוזי שדים יצאים מבתי הקברות והמה רגזנים מאד עד אשר לא יכל איש לעבר בדרך ההוא ו והנה הם צעקים לאמר מה לנו ולך ישוע בן האלהים הבאת הלם לענותנו בלא עתנו : ועדר חזירים רבים היה שם במרעה הרחק מהם : ויתחננו אליו השדים לאמר אם תגרשנו שלחנו בעדר החזירים : ויאמר אליהם לכו לכם ויצאו ויבאו בעדר החזירים והנה השתער כל עדר החזירים מךהמורד על הים וימותו במים : וינוסו הרעים ויבאו העירה ויגידו את הכל ואת אשר נעשה לאחוזי השדים . ( מתי ח , כח-לג . השווה : מרק' ה , א-כ ; לדק' ח , כו-לט ) במרחק 5 ק"מ צפונה מעין גב מתעקל קו החוף של הכנרת ולשון ארוכה חודרת לים . לשון זו הנראית למרחוק מכונה "ראש . "כורסי במקום משתרעת בקעה שאורכה 3 ק"מ , המצטיינת בשפע מים , אדמות פוריות ושדות דייג עשירים , והיא יושבה כבר מימים קדומים . פתחו של נחל סמך , שהוא רחב וסימטרי , נראה כעין כורסה ענקית בעלת משענת , ומכאן אולי שם הישוב היהודי כורסי ( כורסה , ( שהיה מדרום לשפך הנחל מאז ימי בית שני . השם כורסי השתמר בפי הערבים עד ימינו , ופירושו כיסא . לעיקר פרסומה זכתה כורסי כדוגמת ש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל