חורבות באזור טבחה, שעליהן הצביעו עולי רגל בדורות קודמים בשרידי בית ציידא