בית ציידא במסורת הנוצרית

אוי לך כורזין , אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לא בצור ובצידון נעשו ( מתי יא , כא . השווה : לרק י , יג ) ואחרי בן האיץ בתלמידיו לרדת באניה ולעבור לפניו אל עבר הים אל בית צידה עד שלחו את העם ( מרקי ו , מה ) ויבא אל בית צידה ויביאו אליו איש עור ויתחננו לו לגעת בו ( מרק' ח , כב ) וישובו השליחים ויספרו לו את כל אשר עשו ויקחם אליו ויסר לבדד אל מקום חרב אשר לעיר הנקראה בית צידה ( לרק' ט , י ) ופיליפוס היה מבית צידה עיר אנדרי ופטרוס ( יוח' א , מד . השווה : לרק' יב , בא ) קיומה של בית ציידא בחוף המזרחי של הכנרת , סמוך לשפך הירדן , אינו שנוי במחלוקת , אך אין אחידות דעים אם זוהי אותה בית ציידא הנזכרת בברית החדשה , נגדה יצא ישו בחמת זעם ביחד עם כורזין ( מתי יא , כא ; לוק' י , יג . ( לפי המסופר ביוחנן ( א , מד , ( השליחים פטרוס , אנדרי ופיליפוס באו מבית ציידא ובמקום אחר הוא מציין ) " פיליפוס ובית ציידא אשר בארץ הגליל" ( שם יא , כא , ( משפט ממנו מסיקים כמה מן החוקרים שהציון ב"ארץ , "הגליל בא להבדילה מבית ציידא שלחוף המזרחי של הכנרת . השם בית ציידא ( בית דגים ) מרמז בבירור שלפנינו ישוב ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל