כורזין

אז החל לגער בערים אשר רב גבורותיו נעשו בתוכן ולא שבו : אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לו בצור ובצידון נעשו הלא כבר שבו בשק ואפר : אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לצור וצידון יותר מכם . ( מתי יא , כ-כב . השווה : לוקי י , יג-טו ) בברית החדשה אנו שומעים לראשונה על קיומה של כורזין ( מתי יא , כ-כד ; לוקי י , יבטו . ( אין הכתוב מציין את אופי הישוב או מקומו , וכל שנאמר הם דברי נבואה קשים על אחרית המקום ביחד עם בית ציידא וכפר נחום , ועל סירובם להכיר בישו ובתורתו , אף שחולל בהם נסים רבים . מן הכתוב ניתן להבין שישו ביקר לא אחת במקום , אף שאין לנו על כך כל עדות מפורשת . בהעדר נתונים אחרים , ניתן להקיש מן ההקשר לבית ציידא וכפר נחום , שכורזין נמצאת בסמוך . כורזין נזכרת בתלמוד בהקשר לחיטה המשובחת , שראוי היה להביא ממנה את העומר למקדש בירושלים , לו נמצאה קרוב יותר . כורזין נזכרת על ידי אגריה בשנת , 385 בעת שביקרה בכפר נחום : "לא הרחק מכאן יש בית כנסת , שקולל על ידי ישו , שכן כאשר עבר שם ושאל את היהודים לפשר מעשיהם , הם השיבו לו שאינם עושים דבר . ישו השיבם , שאם אינם עושים ד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל