ישו והשליחים בכיפת כנסיית השליחים היוונית אורתודוכסית מצפון לכפר נחום שברשות הפרנציסקנים