כפר נחום בתקופה הביזאנטית (תכניות הבניינים שנחשפו)