שנים מתוך שבעת האריחים המעוטרים ליד המזבח, שעליהם מצוינות שבע המידות הטובות שאדם ראוי להתברך בהן — מימין‭-.‬ כיבוש היצר, משמאל: אמונה